www.valvearita.com

บทความทั้งหมด

เกทวาล์ว vs บอลวาล์ว

เกทวาล์ว VS บอลวาล์ว : เปรียบเทียบความแตกต่างและการใช้งาน

เมื่อพูดถึงการควบคุมการไหลของของไหลในงานอุตสาหกรรม ทางเลือกยอดนิยม 2 ทางเลือกคือเกทวาล์วและบอลวาล์ว วาล์วเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ

อ่านต่อ »